Blog Thiết kế

Khám Phá Ý nghĩa Logo VIESION Được Smartband Thiết Kế

Khám Phá Ý nghĩa Logo VIESION được thiết kế tại Smartbrand. Việc lồng ghép chưa “E” để tạo điểm nhấn như thế nào?   Có thể nói, khi Smartband hợp tác dự án thiết kế Logo với Doanh nghiệp VIESION thì