Blog Thiết kế

10 Xu Hướng Thiết Kế Logo Hiện Đại

Các nhà khởi nghiệp thường gặp khó khăn trong việc xác định hình ảnh và phong cách thương hiệu. Vậy nên một thiết kế logo tốt có vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải hình ảnh thương hiệu.