Blog Thiết kế

Những thông tin cơ bản về Brand Guideline

Hiện nay, đa phần  các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên thương trường đều mang trên mình một hình ảnh nhận biết rõ nét. Đó có thể là một mẫu logo khác biệt, màu sắc đặc trưng hoặc các

Ý nghĩa các biểu tượng trong thiết kế Logo

Trong những mẫu logo hiện đại ngày nay, thật không khó để chúng ta có thể nhận thấy hình dạng cốt lõi của chúng là  những biểu tượng rất đơn giản, nhưng khi được qua khối óc sáng tạo của

Logo – Sứ giả của Doanh nghiệp !

Là một phần nhỏ thuộc phạm trù thương hiệu của doanh nghiệp, logo là biểu tượng doanh nghiệp xây dựng và phát triển nhằm gây chú ý và mong muốn người tiêu dùng nhận biết một cách mạnh mẽ và