Chính sách

Hình thức thanh toán

Sau khi tiến hành ký hợp đồng sử dụng dịch vụ Smartbrand thành công, khách hàng có thể lựa chọn 02 hình thức thanh toán sau: 1. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng CÔNG TY TNHH SMART BRAND Địa

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

A. Chính sách bảo mật 1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Có nhiều cách mà bạn sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi – để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để giao tiếp với

Điều khoản sử dụng website

1. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Smartbrand đối với các đối tượng thể hiện trên website. Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới