News

Nghệ thuật thiết kế "không có gì"

Nghệ thuật thiết kế “không có gì”

Nhiều chủ cửa hàng thường phạm sai lầm, khi quá chú trọng vào sự chi tiết của sản phẩm họ cung cấp mà bỏ qua lợi ích và trải nghiệm mà sản phẩm đó mang lại. Họ xem bản thân