Hình thức thanh toán

Sau khi tiến hành ký hợp đồng sử dụng dịch vụ Smartbrand thành công, khách hàng có thể lựa chọn 02 hình thức thanh toán sau:

1. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng CÔNG TY TNHH SMART BRAND

Địa chỉ: Tầng M, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119, Lý Chính Thắng, Phường 07, Q.3, TP. HCM.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản với thời hạn thanh toán là ngày 20 đến 25 của tháng cuối mỗi Quý.

Sau khi nhận được, Bộ phận Công nợ gửi email thông báo đã nhận được tiền thanh toán của khách hàng. Đồng thời, gửi tin nhắn thông báo và cảm ơn khách hàng.

Bộ phận Kế toán Nội bộ tiến hành hạch toán và xuất hóa đơn gửi đến Khách hàng theo quy định.

Leave a Reply